DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119476

ПОВЕРХОВА СИСТЕМА РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Ярослав Вячеславович Радовенчик, В. В. ГОНЧАР, Вячеслав Михайлович Радовенчик

Анотація


Розглянуто основні відмінності та переваги запропонованої поверхової системи роздільного збору твердих побутових відходів. Проаналізовано можливості її реалізації для різних серій будинків, підібрано типове обладнання для реалізації системи в сміттєвих камерах значної площі та запропоновано варіанти обладнання індивідуального виготовлення для прохідних сміттєвих камер чи камер з малою площею

Ключові слова


тверді побутові відходи; побутове сміття; роздільний збір; контейнер; сміттєва камера.

Повний текст:

PDF

Посилання


Радовенчик В. М. Тверді відходи: збір, переробка, складування / Навчальний посібник // В. М. Радовен-чик, М. Д. Гомеля. – К.: Кондор, 2010. – 552 с.

Мінекології підрахувало кількість звалищ в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net

Мирный А. Н. Современное состояние и перспективы обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов в городах России / А. Н. Мирный // Чистый город, 2005. – № 3. – С. 3–9.

Сміттєві баки пластикові [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://avial.ub.ua/ua/goods/view/363076/ all/smittevi-baki-plastikovi-avial-bak-dlya-smittya-plastikoviy

Цигульова О. Форми взаємодії з місцевими органами влади в реалізації проектів у сфері поводження з відходами: досвід та уроки ВЕГО «МАМА–86» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3768/20Tsygulyova_201114.pdf.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)