DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119469

ОЦІНЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕТ-ВИРОБІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ

Дмитро Едуардович Сідоров, Олександр Євгенович Колосов, А. О. ГУР’ЄВА

Анотація


Запропоновано методику оперативного оцінювання геометричних параметрів ПЕТ-виробу у процесі його формування з ПЕТ-преформи. Виконано аналіз процесу виготовлення ПЕТ-пляшок ємністю 1л і 0,5 л. Складені залежності для визначення ступеня витягування та товщини стінки на всіх фазах і етапах виготовлення ПЕТ-пляшки

Ключові слова


ПЕТ-вироби; ступінь витягування; формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Сідоров Д. Е Аналіз температурних режимів формування ПЕТ-виробів / Д. Е. Сідоров, О. Є. Колосов,

О. В. Погорілий, А. О. Гур’єва. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 82–83.

Сахаров А. С. Исследование процесса формования профиля гофры при производстве гофрированных трубных изделий. / Д. Э. Сидоров, В. И. Сивецький, А. Е. Колосов, А. С. Сахаров // Химическое и нефте-газовое машиностроение. – 2012. – № 6. – С. 39–43.

Сахаров А. С. Аспекты формования профилей гофрированных трубных изделий. Часть 1. Моделирова-ние параметров гофр разного профиля, а также формующего их оборудования / Д. Э. Сидоров,

В. И. Сивецький, А. Е. Колосов, А. С. Сахаров // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2012. – № 1. – С. 44–48.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)