DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119467

ЗОНОВАНИЙ АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ ПІД ЧАС РОЗІГРІВАННЯ ПЕТ-ПРЕФОРМ

Олег Вікторович Погорілий, Дмитро Едуардович Сідоров, Олександр Євгенович Колосов, Ірина Олександрівна Казак

Анотація


Виконано аналіз температурних режимів при формуванні виробів з ПЕТ-преформ по трьох характерних зонах за умови впливу конвективного нагріву. Розподіл температур по довжині ПЕТ-преформ розраховано з використанням методу інтерполювання кусково-кубічними поліномами. Вивчено зміну температури в часі в кожній зоні ПЕТ-преформи. Виявлено, що температури змінюються в часі за експоненціальним законом, а нагрівання відбувається по всіх зонах ПЕТ-преформи рівномірно до критичної температури формування. Наведено графік зміни температури по довжині ПЕТ-преформи для трьох характерних шарів: зовнішньої поверхні, серединного шару і внутрішньої поверхні ПЕТ виробу.

Ключові слова


ПЕТ-преформа; конвекція; температурні режими; формування; економічна функція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сідоров Д. Е. Аналіз температурних режимів формування пет-виробів / Д. Е. Сідоров, О. Є. Колосов,

О. В. Погорілий, А. О. Гур’єва // Всеукраїнська науково-практична конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» (Київ, 11-12 червня 2015 р.).: зб. тез доп. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 82–83

Ling-Ying Pan, Mao-Sheng Zhan, Kai Wang. Journal: Polymer Engineering and Science-POLYM ENG SCI , 1996. – № 36. – 138 pp.

Yun Mei Luo, Luc Chevalier, Franзoise Utheza and Xavier Nicolas. Simplified Modelling of the Infrared Heating Involving the Air Convection Effect before the Injection Stretch Blowing Moulding of PET Preform Material Forming ESAFORM 2014, May 2014, Espoo, Finland. Jari Larkiola, 611 – 612, pp. 844-851, 2014, Key Engineering Materials. <10.4028/www.scientific.net/KEM.611-612.844>.

Francis Thibault. Polymer Engineering and Science (Impact Factor: 1.52). – 03/2007. – 47(3). – 87 рр.

Luo, Y.M. Chevalier, L. Utheza, F. Proceedings of the ASME 2012 11th Biennial Conference On Engineering Systems Design And Analysis, Nantes, France, 2–4 July, 2012.

Бахвалов Н. С. Численные методы: учеб. пос. для студ. / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. – М. : Лаборатория знаний, 2003. – 632 с

https://www.simscale.com/
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)