DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119466

СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДНИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ

В. Г. Плосконос

Анотація


Розроблено структурні аспекти взаємодії елементів складних систем з використанням основних положень теорії графів та топологічного методу аналізу з метою моделювання проблем, що виникають у водопотоках виробництва паперу та картону. Використання імітаційного моделювання дає можливість відтворити динаміку процесів, які відбуваються у досліджуваній технологічній системі.

Ключові слова


складна система; елемент системи; система водокористування; структурна модель системи; теорія гра-фів; топологічний метод аналізу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Плосконос В. Г. «Методологія дослідження динаміки функціонування складних систем виробництва па-перу та картону», /Вісник НТУУ «КПІ» Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. Наук. зб. № 1(15), с. 71–74.

Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. – К., «Техника», 1976, 311 с.

Кикоть В. С., Плосконос В. Г. Идентификация характеристик сложных проектирумых систем с исполь-зованием самоорганизации и топологического метода анализа. – Автоматика, 1986, № 3, с. 34–42.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)