DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119437

СУШІННЯ ТОНКОДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК ОКСИДУ ТИТАНУ

Віктор Миколайович Марчевський, Ярослав Віталійович Гробовенко, Дмитро Сергійович Візерський

Анотація


Авторами запропоновано фізичну модель та математичне описання процесу сушіння тонкодисперсних частинок діоксиду титану TiO2 в потоці теплоносія. Отримано рішення математичного описання у вигляді залежностей вологовмісту і температури частинок TiO2 та теплоносія від часу сушіння і основних параметрів процесу, що необхідно для подальших експериментальних досліджень і проектування промислового сушильного обладнання

Ключові слова


тонкодисперсний; частинка; сушіння; модель; фізична модель; процес; порошок; діоксид титану

Повний текст:

PDF

Посилання


Марчевський В. М. Процес сушіння діоксиду титану / В. М. Марчевський, Я. В. Гробовенко // Міжнаро-дний науковий журнал. – 2016. – № 5. – С. 22–25.

Малахов М. М. Математична модель сушіння дисперсних продуктів в активному гідродинамічному ша-рі / М. М. Малахов, С. В. Дяченко, Е. Г. Папуш, О. А. Клименчук // Вісті вищих навчальних закладів. Харчова технологія. – 2005. – № 2–3. – С. 97–102.

Иванов И. Г. Сушка мелкодисперсных материалов в кипящем слое / И. Г. Иванов // М.: Энергия, 2012. – 126 с.

Алексанян И. Ю. Моделирование процесса сушки дисперсного материала в кипящем слое / И. Ю. Алек-санян, Л. М. Титова, А. Х. Нугманов // Техника и технология пищевых производств. – 2014. – № 3 (34). – С. 96–100.

Дмитриев В. М. Конвективная сушка полидисперсных материалов в аппаратах закрученного взвешен-ного слоя / В. М. Дмитриев, Е. А. Сергеева // Вестник Тамбовского государственного технического уни-верситета. – 2013. – № 3. – С. 602–606.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)