ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВИРОБІВ ІЗ НАНОМОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

Автор(и)

  • СІВЕЦЬКИЙ Володимир Іванович Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
  • Сокольський Олександр Леонідович Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
  • ІВІЦЬКИЙ І. І. Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
  • Куриленко Валерій Миколайович Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119417

Ключові слова:

інтелектуальні датчики, композиційні матеріали, наноматеріали, пресування, екструзія

Анотація

Проведено аналіз тенденцій наукових досліджень і розробок в сфери нанотехнологій та інтелектуальних композиційних матеріалів, можливі напрями їх застосування. Визначено місце та перспективи України на світовому ринку. Показано необхідність пріоритетного розвитку даної галузі. Запропоновано низку технологій та пристроїв для створення інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів.

Біографії авторів

СІВЕЦЬКИЙ Володимир Іванович, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування

Сокольський Олександр Леонідович, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування

Куриленко Валерій Миколайович, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

аспірант, асистент кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Молодцов, Г. А. Формостабильные и интеллектуальные конструкции из композиционных материалов [Текст] / Г. А. Молодцов и др. – М.: Машиностроение, 2000. – 352 с.

ISO/TS 27687:2008 Nanotechnologies – Terminology and definitions for nano-objects – Nanoparticle, nano-fibre and nanoplate, International Organization for Standardization, Geneva, 2008.

Wallace, G. G. Intelligent polymer systems-concepts, approaches present uses and potential applications [Текст] / G. G. Wallace // Material Forum. – 1992. – Vol. 16, № 2. – P. 111–115.

Report to the President and Congress on the Fifth Assessment of the National Nanotechnology Initiative / Ex-ecutive Office of the President President’s Council of Advisors on Science and Technology. – October 2015. – 88 p.

Михайлин, Ю. А. Специальные полимерные композиционные материалы [Текст] / Ю. А. Михайлин. – СПб.: Научные основы и технологии, 2008. – 660 с.

Hoffman, A. S. «Intelligent» polymers in medicine and biotechnology / A. S. Hoffman // Macromolecular Sym-posia. – 1995. – Vol. 98, № 1. – P. 645–664.

Carpi, F. Biomedical Applications of Electroactive Polymer Actuators / F. Carpi, E. Smela. – Chichester: Wiley, 2009. – 496 p.

Уорден, К. Новые интеллектуальные материалы и конструкции [Текст] / К. Уорден. – М.: Техносфера, 2006. – 223 с.

Івіцький І. І. Моделювання введення інтелектуальних датчиків у розплав полімерного композиційного матеріалу [Текст] / І. І. Івіцький, О. Л. Сокольський, В. М. Куриленко // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – №5/3(31). – С. 22—26.

Сівецький В. І. Методи та пристрої для виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композицій-них матеріалів [Текст] / В. І. Сівецький, О. Л. Сокольський, І. І. Івіцький, О. Є. Колосов, В. М. Куриленко // Вісник НТУ «ХПІ». Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2016. – № 4. – С. 95–101.

Bins & Associates. Nanocomposites Market Opportunities. Sheboygan (US): Bins & Associates. – 2014. – 640 p.

Report of BCC Research // Nanomaterials. Global Nanomaterials Markets. May 2013. – 250 p.

Wallace, G. G. Conductive Electroactive Polymers: Intelligent Polymer Systems / G. G. Wallace, P. R. Teasdale, G. M. Spinks, L. A. Kane-Maguire. – Ed. 3. – Northwest: CRC Press, 2008. – 263 p.

Заявка № u201611322 Україна. МПК: B29C35/16. Спосіб виготовлення виробів із полімерів / Сівець-кий В. І., Колосов О. Є., Сокольський О. Л., Куриленко В. М., Івіцький І. І. – Заявник КПІ ім. Ігоря Сікор-ського; заявл. 09.11.2016.

Заявка № u201611321 Україна. МПК: B29C35/16. Спосіб виготовлення полімерних виробів з інтелекту-альними датчиками методом лиття під тиском / Сівецький В. І., Колосов О.Є., Сокольський О. Л., Кури-ленко В. М., Івіцький І. І. – Заявник КПІ ім. Ігоря Сікорського; заявл. 09.11.2016.

Заявка № u201611323 Україна. МПК: В29С65/64, В29С67/18. Прес-форма для виготовлення пластма-сових виробів із закладними деталями / Сівецький В. І., Колосов О. Є., Сокольський О. Л., Курилен-ко В. М., Івіцький І. І. – Заявник КПІ ім. Ігоря Сікорського; заявл. 09.11.2016.

Заявка № u201702190 Україна. МПК: B29C 47/14. Профільна екструзійна головка / Сівецький В. І., Ку-риленко В. М., Сокольський О. Л., Колосов О. Є., Поліщук О. В. – Заявник Сокольський О. Л.; заявл. 09.03.2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-11

Номер

Розділ

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ